Støtteforening for Struer Kajakklub

Støtteforening

Støtteforeningen har til formål at yde økonomisk bistand til klubben. Det koster 50 kroner at være medlem og dit bidrag går til et godt formål, nemlig at støtte klubbens arbejde, dels ved medlemmernes personlige aktivitet og dels ved tilvejebringelse af økonomiske midler til arbejdet i klubben.

Indtægterne kommer udover medlemskab fra salg af sodavand og øl samt bidrag til kaffe og kage efter pointløb og klubaften. Din indmeldelse kan ske ved at indbetale årets kontingent til bankkonto 7602 409 39 40. HUSK at anføre afsendernavn, adresse og evt. e-mailadresse.
– eller ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne: Børneholdet kan få tilskud til aktiviteter og det samme kan alle andre. Der skal blot sendes en ansøgning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte formanden for støtteforeningen.