Brug af klubbens kajakker

Kriterier for brug af klubbens kajakker

Kajakker og andet udstyr skal til enhver tid behandles varsomt og på den måde man har fået anvist før frigivelsen. Ved klubben skal på- og afstigning i glasfiberkajakker altid foregå ved bro. I vintersæsonen benyttes den mobile vinterbro. Hvis man kan se på rosedlen, at man er sidste roer, er man ansvarlig for at trække vinterbroen op på plads.

Vær opmærksom på, at klubkajakker kan være reserveret til træning eller klubture (opslag). Det enkelte medlem kan kun reservere klubkajakker efter aftale med et medlem af bestyrelsen. Det er tilladt at tage klubkajakker med på taget af bilen eller på trailer på 1-dagsture. Ved flere dage skal tilladelse indhentes hos formanden eller et andet bestyrelsesmedlem>

HUSK for hver enkelt tur at udfylde roseddel med tidspunkt og kajaknummer.

Turkajakker

Alle der er frigivet må ro i de klubkajakker der er mærket med BLÅ og RØDE mærkater. Man må også ro i kajakkerne med SORTE mærkater, hvis man har roet mindst 200 km.

Efter brug af klubkajakker skal du gøre følgende:

 • Sædet tages ud af kajakken
 • Kajakken tømmes for vand (bunden i vejret og løft den ende der ligger lavest)
 • Hvis der er sand eller andet skidt i kajakken, SKAL den spules indvendig.
 • Bunden af kajakken tørres af.
 • Kajakken vendes og dækket tørres af.
 • Kajakken tørres af indvendig (det sidste vand fjernes ved at lægge et håndklæde i bunden og løfte den lave ende).
 • Sædet lægges i kajakken og kajakken bæres på plads det rigtige sted.

  
Blå, røde og sorte kajakker
Kajakker med BLÅ mærkater er de mest stabile og er velenede for nybegyndere. Kajakker med RØDE mærkater er lidt smallere og hurtigere, og kræver lidt øvelse og balance, og kajakker med SORTE mærkater er lette og hurtige kapkajakker der kræver meget god balance.


Guldkajakker

Klubben har desuden nogle kajakker der er mærket med GULD-mærkater. De er særlig sarte og dyre og kræver godt kendskab til håndtering. Bestyrelsen har derfor bedt en erfaren roer holde styr på dette.

 • Du må kun ro i guldmærkede kajakker, hvis du har fået lov af bestyrelsesmedlem og står på listen over disse roere. Eliteudvalget kan i enkelte tilfælde dispensere fra dette, hvis det skønnes nødvendigt på grund af træningen
 • Du har roet mindst 200 km
 • Du er mindst andenårs roer
 • Din balance skal svare til kajakkens udformning
 • Du må ikke ro, hvis der er det mindste tegn på is i fjorden
 • Du må ikke ro, hvis vejret er så hårdt, at du ikke har styr over kajakken
 • Du må ikke tømme letvægtskajakker for vand på vanlig vis, men først tømme det meste vand ved hjælp af øser, før tømning på vanlig vis
 • Hvis du forårsager skader på kajakken, skal du straks melde det til reparationsudvalget
 • Du har fået instruktion i den rette behandling af kajakken, herunder i- og opstigning af kajakken ved bro og strand, bære kajakken korrekt, vask og aftørring af kajakken


Børnekajakker
Klubbens børnekajakker har GULE mærkater. Disse kajakker må kun bruges af børn op til 12 år og efter aftale med træneren.

Havkajakker

Klubbens havkajakker er fremstillet af plast eller glasfiber. Plastkajakkerne er mindre følsomme for sten og bliver dermed ikke ridsede eller ødelagt ved at gå i vandet fra stranden.

Private kajakker
og udstyr må naturligvis ikke benyttes, med mindre man har en udtrykkelig aftale med ejeren. Private kajakker har ikke de farvede mærkater eller bådnumre, men er i stedet forsynet med ejerens navn.

Oversigt over kajakkernes placering
På opslagstavlen kan du se en oversigt over, hvor hver enkelt kajak skal ligge.
Se regler for placering og venteliste her>