Samvær i klubben

Klubaftener om sommeren (evt. slettes)
Fra maj til oktober er der hver tirsdag klubaften med kaffe og kage i forlængelse af tirsdagsroningen.

Grill
I løbet af sommeren bliver der spontant arrangeret grill. Hvis vejret er til det, og nogen får lyst, går jungletrommen eller invitation på facebook, og i løbet af kort tid er grillen i gang.

Klubaftener
Et par gange i løbet af vinteren har vi klubaftener med fælles spisning. Undertiden er der også foredrag og diskussion. For eksempel har vi haft en læge til at fortælle om underafkølning og hvordan man skal forholde sig ved ulykker. Vi har også haft besøg af direktøren for Struer Kajak, der fortalte om design og konstruktion af kajakker.

Fester
Kajakroere er festlige folk som sjældent lader muligheden for en fest gå fra sig. Det organiseres af vores festudvalg og efter vi nu har et fællesskab med Struer Roklub, ofte sammen med deres medlemmer.